Lokacija

Sve na jednom mjestu

Bez dodatnih lutanja i traženja

  • Izrada fotokeramike
  • Ugradnja fotokeramike
  • Klesanje natpisa na spomenicima (ime, prezime, godina rođenja, smrti…)
  • Klesanje raznih ukrasa
  • Izrada kamenih vaza, ploča te ispis na vazama I pločama
  • Kipovi za uređenje grobnice
  • Brončani kipovi, ukrasi, lampioni, vaze, slova